Федерація роботодавців України категорично заперечує щодо чергового необґрунтованого підвищення вантажних залізничних тарифів. Вважаємо, що будь-яке підвищення залізничних тарифів у поточному році, економічні наслідки якого ґрунтовно ніким не прораховані, призведе до значного погіршення конкурентоспроможності підприємств вітчизняної промисловості та агропромислового комплексу на ринках збуту, підвищення вартості енергоносіїв на початку опалювального сезону, а також стане додатковим стимулом для інфляційних процесів в економіці та сповільнення досягнутих темпів економічного розвитку держави.

Відсутність постійного керівництва ПАТ "Укрзалізниця", чисельні корупційні скандали за участю співробітників залізниці, неспроможність до ефективного освоєння інвестиційного ресурсу від попередніх підвищень тарифів, блокування прозорих тендерів на закупівлю товарно-матеріальних цінностей, наявність на рахунках значних коштів при одночасному погіршенні термінів обіговості вагонів і технічного стану рухомого складу, поглиблення проблеми кросс-субсидування псажирських перевезень за рахунок вантажних, на жаль, поки що не сприяють довірі вантажовласників, інвесторів та кредиторів до дій правління держмонополії.

Закликаємо Уряд України утриматися від підвищення вантажних залізничних тарифів у поточному році та доручити правлінню ПАТ "Укрзалізниця" терміново розпочати конструктивні переговори із вантажовласниками щодо реальних інвестиційних потреб залізниці і можливостей їх освоєння для прийняття взаємоприйнятних рішень щодо індексації тарифів у 2018 році.