Так, на початок 2012 року понад 5 200 акціонерних товариств пройшли таку процедуру, що складає майже третину усіх товариств з діючими випусками акцій.

Фахівці регулятора зауважують, на сьогодні кількість акціонерних товариств, випуски акцій яких залишилися у документарній формі, складає понад 8 тис. 600, тобто 50 % від загальної кількості компаній. Решта товариств, близько 18%, не потребують дематеріалізації, оскільки одразу емітували свої акції у бездокументарній формі.