Фахівці підрахували, сьогодні випуск цієї купюри коштує 70 коп. Якщо врахувати витрати на зберігання та інкасацію, забезпечення обігу двогривневих купюр на 30% перевищує собівартість їх номіналу.

За даними НБУ, в Україні частка безготівкових розрахунків в загальному обсязі операцій з платіжними картами становить лише 8%. Водночас, в європейських країнах цей показник вже сягає 80-90%.