Це лише проект закону. Депутати на етапі розгляду зможуть внести свої зміни. Та поки що інціатори закону пропонують наступне.

Навіщо потрібно змінювати оподаткування

Чинна модель оподаткування прибутку підприємств має низку недоліків: його складно розраховувати, треба вести облік податкової амортизації, є проблеми з накопиченням збитків. Ще й агресивні схеми податкового планування, які використовуються окремими компаніями, дозволяють їм уникати оподаткування, а сумлінні платники отримують податковий тиск.

Читайте також: Українські схеми ухилення від сплати податків: хто краде найбільше

Великою проблемою, кажуть автори законопроекту, для національної економіки є високий рівень зносу основних засобів (в цілому по національній економіці у 2016 році – 58,1%, а у провідному її секторі – переробній промисловості – 76,4%).

Щоб вивільнити гроші на розвиток та модернізацію підприємств і стимулювати економічне зростання – і пропонують оподаткувати лише ту частину прибутку підприємств, яка не йде на розширення чи створення виробництва.

Що це дасть:

- спростить ведення бізнесу;
- скоротить витрати платників податків на виконання податкового обов'язку;
- впровадить ефективні механізми адміністрування (автоматизований аналіз податкової інформації, інтелектуальна перевірка з використанням інформаційних технологій);
- не дасть занижувати базу оподаткування та ухилятися від оподаткування;
- забезпечить підвищення рівня капіталізації підприємств і підприємницької активності – створить стимул для залучення інвестицій в економіку України та економічного зростання.

Читайте також: Виділити ФОП з IT-галузі в окрему групу єдиного податку: що означає нова ініціатива нардепів

Що оподатковуватимуть

Об'єктом оподаткування податком на виведений капітал визначаються операції з виведення капіталу та операції, прирівняні до них.

Операції з виведення капіталу:

- виплата дивідендів на користь неплатника податку;
- виплата частини прибутку державними некорпоратизованими, казенними чи комунальними підприємствами;
- повернення внесків власнику корпоративних прав-неплатнику податку (у сумі, що перевищує вартість внеску, здійсненого засновником та/або власником до статутного капіталу такої юридичної особи) тощо.

Операції, прирівняні до операцій з виведення капіталу:

- проценти, сплачені нерезидентам-пов'язаним особам і нерезидентам, зареєстрованим у державах, що є низькоподатковими юрисдикціями;

- виплати в межах договорів страхування або перестрахування на користь страховиків-нерезидентів (в окремих випадках);

- фінансова допомога, надана платником податку неплатнику податку, яка не підлягає поверненню або надана пов'язаній особі, або надана непов'язаній особі та залишається неповернутою протягом 12 місяців (крім окремих випадків);

- виплата (переказ), що здійснюється у зв'язку з: переказом коштів з рахунків в українських банках на рахунки платника податку, відкриті за кордоном;

- погашення зобов'язань, що виникли за договорами, виконання яких не призводить до зарахування коштів на рахунки платників податку в українських банках або до отримання платником податку майна, робіт, послуг;

- господарські операції, визнані контрольованими за правилами трансфертного ціноутворення, якщо їх умови не відповідають принципу "витягнутої руки", в частині донарахованих сум;

- операції з безоплатного надання майна неплатнику податку (крім окремих випадків);

Читайте також: В Україні скасували Книгу скарг

- виплати, що здійснюються у зв'язку із вкладенням в об'єкти інвестицій (в тому числі придбання майна), які перебувають за межами території України, придбанням робіт, послуг у неплатника податку-нерезидента, та/або передача майна, надання робіт, послуг неплатнику податку-нерезиденту (якщо розрахунки чи постачання майна, робіт, послуг за відповідними операціями не здійснено у 360-денний чи інший строк відповідно до законодавства);

- гроші та/або вартість майна, передані до статутного капіталу неплатника податку;

- гроші та/або вартість майна, виплачені у зв'язку із придбанням товарів, робіт та послуг у пов'язаних фізичних осіб, що застосовують спрощену систему оподаткування;

- виплата роялті в сумах перевищення ліміту та в інших окремих випадках.

Ставки податку на виведений капітал:

- 15% – до операцій з виведення капіталу;
- 20% – до операцій, прирівняних до операцій з виведення капіталу (крім зазначених нижче операцій, що оподатковуються за ставкою 5%);
- 5% – до коштів, сплачених на виконання боргових зобов'язань пов'язаним особам-нерезидентам.

Що ще пропонує законопроект

Створити Реєстр платників податку на виведений капітал, дані якого оприлюднюватимуться на веб-сайті Державної фіскальної служби України.

Також планується запровадження автоматизованого аналізу податкової інформації. Для цього під час здійснення з неплатником податку операцій, які є об'єктом оподаткування, в розрахункових документах платником податку зазначатиметься код операції. Ця інформація за кодами надаватиметься контролюючим органам для співставлення з податковою звітністю в автоматичному режимі та відображатиметься разом з результатами порівняння в електронному кабінеті платника податку.

Читайте також: Недійсний чек: обман покупців чи ухиляння від податків