При цьому продаж валюти Центральний банк у сiчнi збiльшив, порiвняно з груднем, майже вдвiчi - до 904 млн. доларів. При цьому НБУ минулого мiсяця купував тiльки євро. Тодi як продавав лише долари США. Загальний обсяг операцiй на мiжбанку в сiчнi зменшився, порiвняно з попереднiм мiсяцем, на 28% - майже до 27 млрд гривень.