Як стверджують представники компанії, дані є анонімними та містять виключно номери кредитних карток без зазначення імен їхніх власників. Для рекламних агенцій така інформація є корисною у таргетуванні, тобто виділенні цільових груп серед споживачів.