Таку iнiцiативу вiн висловив на засiданнi мiжвiдомчої комiсiї з питань протидiї протиправному поглинанню та захопленню пiдприємств у Києвi.

"Можливо, необхiдно створити публiчний реєстр компанiй, що займаються рейдерськими послугами. Реєстр фiзичних осiб, які займаються рейдерством, i реєстр суддiв - це клеймо", - сказав вiн.

На думку Клюєва, також необхiдно розголосити iнформацiю про те, скiльки українських суддiв звiльнено за участь у посередницьких схемах рейдерського захоплення пiдприємств i чужого майна.

Присутнiй на засiданнi комiсiї голова Вищої ради юстицiї Вадим Колiсниченко, у свою чергу, повiдомив, що в 2011 роцi за участь у подібних схемах звiльнили 49 суддiв.